19/06/2024 03:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào hoa nguyên
桃花源

Tác giả: Cát Nhất Long - 葛一龍

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/08/2014 03:42

 

Nguyên tác

一澗入蒼煙,
千花繞澗邊。
花開與花落,
流水送流年。

Phiên âm

Nhất giản nhập thương yên,
Thiên hoa nhiễu giản biên.
Hoa khai dữ hoa lạc,
Lưu thuỷ tống lưu niên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Suối chìm vào sương trắng
Ngàn hoa phủ bờ quanh
Sớm nở rồi lại tàn
Nước chảy tiễn tuổi xanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cát Nhất Long » Đào hoa nguyên