29/09/2020 19:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Thượng Nhiêu Nghiêm minh phủ nhiếp Ngọc Sơn
送上饒嚴明府攝玉山

Tác giả: Đới Thúc Luân - 戴叔倫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/02/2014 20:39

 

Nguyên tác

家在故林吳楚間,
冰為溪水玉為山。
更將舊政化鄰邑,
遙見逋人相逐還。

Phiên âm

Gia tại cố lâm Ngô Sở gian[1],
Băng vi khê thuỷ ngọc vi sơn.
Cánh tương cựu chính hoá lân ấp,
Dao kiến bô nhân tương trục hoàn.

Dịch nghĩa

Nhà tại rừng cũ giữa đất Ngô và đất Sở,
Làm quan liêm khiết như băng suối, ngọc núi.
Đem tài cai trị khai hoá phủ gần bên,
Từ nơi xa thấy ẩn sĩ và kẻ tội đồ lớp lớp trở về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tư gia toạ lạc Ngô Sở góc
Quan thanh liêm như ngọc như băng
Đem tài khai hoá lân bang
Tội đồ, ẩn sĩ hàng hàng hồi hương
Nghiêm minh phủ tức Nghiêm Duy, làm quan phủ sáng suốt. Thượng Nhiêu và Ngọc Sơn là hai phủ gần nhau trong tỉnh Giang Tây. Nghiêm Duy làm quan phủ Thượng Nhiêu thanh liêm, được triều đình cho kiêm nhiệm quan phủ Ngọc Sơn.

[1] Chỉ chỗ tiếp giáp nước Ngô và nước Sở thời Xuân Thu, tức tỉnh Giang Tây ngày nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Thúc Luân » Tống Thượng Nhiêu Nghiêm minh phủ nhiếp Ngọc Sơn