06/10/2023 00:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kích nhưỡng ca
擊壤歌

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cổ đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/11/2008 04:07

 

Nguyên tác

日出而作,
日入而息;
鑿井而飲,
耕田而食。
帝力於我何有哉!

Phiên âm

Nhật xuất nhi tác,
Nhật nhập nhi tức.
Tạc tỉnh nhi ẩm,
Canh điền nhi thực.
Đế lực ư ngã hà hữu tai!

Dịch nghĩa

Mặt trời mọc thì làm việc,
Mặt trời lặn thì nghỉ ngơi.
Đào giếng mà uống,
Cày ruộng mà ăn.
Vua giúp sức cho ta, nào có chuyện đó.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trời ló ra làm,
Trời lặn về nằm.
Đào giếng mà uống,
Cày ruộng mà ăn.
Chờ vua giúp sức? Ta đâu cần!
Đế vương thế kỷ 帝王世紀 chép: Đời vua Nghiêu, thiên hạ thái bình, bách tính vô sự, có ông lão chơi trò ném que hát bài ca này. Đây được coi là bài dân ca cổ nhất của Trung Quốc được lưu truyền tới nay. Tuy nhiên cũng có những thuyết nghi ngờ việc bài ca này được sáng tác vào thời đó. Lại có thuyết cho rằng bài ca này ý nói nên tự lực cánh sinh, không thể trông chờ vào giai cấp thống trị.

Nhưỡng là tên một đồ chơi làm từ hai mẩu gỗ, một to một nhỏ. Khi chơi trò “kích nhưỡng”, để một mẩu gỗ ở xa rồi dùng mẩu còn lại ném vào, ai ném trúng thì thắng. Trò chơi này tương truyền phổ biến ở đời vua Nghiêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Kích nhưỡng ca