22/01/2022 10:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi quê

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2012 08:10

 

Người vào sầu xứ, ra mong nhớ
Mỗi đầu để vắng một sân ga
Cơn nồm chưa đã, thèm cơn bấc
Đêm gối Đồng Nai, mộng Bắc Hà
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Đôi quê