26/09/2022 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn than ngư hấp nguyệt
寒灘魚吸月

Tác giả: Đào Thị Hàn Than - 陶氏寒灘

Thể thơ: Đường luật; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2019 08:53

 

Nguyên tác

寒灘魚吸月,
古壘雁鳴霜。

Phiên âm

Hàn than ngư hấp nguyệt,
Cổ luỹ nhạn minh sương.

Dịch nghĩa

Dưới thác nước lạnh, cá đớp mặt trăng,
Trên luỹ thành xưa, nhạn kêu sương.

Bản dịch của Quách Tấn

Cá nằm bến lạnh đớp trăng,
Luỹ xưa tiếng nhạn nhọc nhằn kêu sương.
Tương truyền mùa thu năm 1346, vua Trần Dụ Tông chơi thuyền rồng trên sông Nhị Hà, đến bến Đông Bộ Đầu thì trời vừa chiều. Vua cao hứng ngâm:
Vụ ế chung thanh tiểu,
Sa bình thụ ảnh trường.
霧翳鐘聲小,
沙平樹影長。
(Mù che nhỏ tiếng chuông rền,
Bóng cây tha thướt in lên cát bằng.)
Các quan theo chầu chưa ai nối kịp thì nàng tiếp ngay bằng hai câu này. Vua nhân đó mà đặt hiệu cho nàng là Đào Thị Hàn Than.

Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Thị Hàn Than » Hàn than ngư hấp nguyệt