29/03/2023 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lừa và lũ ếch

Tác giả: Ngọc Châu - Nguyễn Ngọc Châu

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Châu Ngọc Nguyễn vào 21/09/2019 20:48

 

Lừa chở gỗ ngang qua ao nhỏ
Bị trượt chân lộn cổ xuống bùn
Vướng hàng không thể đứng lên
Lừa ta than vãn kêu rên phì phò

Lũ Ếch quen bùn nhơ nước trắng
Nghe tiếng rên chúng mắng một hồi:
- “Nếu anh cũng như chúng tôi
suốt ngày bì bõm thì rồi ra sao?

Chỉ vừa mới ngã nhào xuống nước
Đã kêu rên những tưởng sắp toi
Đúng là lắm kẻ trên đời
Thiếu can đảm mà sẵn lời kêu ca…”
Nguồn: 200 truyện ngụ ngôn E-dốp (dịch sang thơ song thất lục bát), Ngọc Châu, NXB Thế giới, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngọc Châu » Lừa và lũ ếch