31/05/2023 11:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cõi riêng

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 23/03/2021 06:33

 

Càng nhiều càng thấy thiếu,
một cõi mình trống không!
Càng gần càng khó hiểu,
một cõi riêng không cùng.
Năm 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Cõi riêng