04/07/2020 10:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bàng giải vịnh - Giả Bảo Ngọc
螃蟹詠-賈寶玉

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2007 15:55

 

Nguyên tác

持螯更喜桂陰涼,
潑醋擂薑興欲狂。
饕餮王孫應有酒,
橫行公子竟無腸。
臍間積冷饞忘忌,
指上沾腥洗尚香。
原為世人美口腹,
坡仙曾笑一生忙。

Phiên âm

Trì ngao cánh hỉ quế âm lương,
Bát thố lôi khương hứng dục cuồng.
Thao thiết vương tôn ưng hữu tửu,
Hoành hàng công tử cánh vô trường.
Tề gian tích lãnh sàm vong kỵ,
Chỉ thượng triêm tinh tẩy thượng hương.
Nguyên vị thế nhân mỹ khẩu phúc,
Pha tiên tằng tiếu nhất sinh mang.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Dưới bóng quế, càng cầm tay,
Ngông lên gừng dấm chua cay thưởng tràn.
Vương tôn sẵn rượu càng ham,
Anh chàng không ruột, bò ngang đi đời!
Quên của lạnh, mải ăn hoài,
Mùi tanh tay dính rửa rồi vẫn tanh.
Người đời chỉ thích ăn sành,
Kìa Pha tiên cũng lo quanh suốt đời.
Bài này của Bảo Ngọc, trong hồi 30.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Bàng giải vịnh - Giả Bảo Ngọc