25/07/2024 01:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên
鷓鴣天

Tác giả: Hạ Tủng - 夏竦

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/12/2015 08:46

 

Nguyên tác

鎮日無心掃黛眉,
臨行愁見理征衣。
尊前只恐傷郎意,
閣淚汪汪不敢垂。

停寶馬,捧瑤卮,
相斟相勸忍分離?
不如飲待奴先醉,
圖得不知郎去時。

Phiên âm

Trấn nhật vô tâm tảo đại mi.
Lâm hành sầu kiến lý chinh y.
Tôn tiền chỉ khủng thương lang ý,
Các lệ uông uông bất cảm thuỳ.

Đình bảo mã, bổng dao chi.
Tương châm tương khuyến nhẫn phân ly.
Bất như ẩm đãi nô tiên tuý,
Đồ đắc bất tri lang khứ thì.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Mày vẽ còn lưu đến cuối ngày.
Lên đường xót thấy sửa chinh y.
Chỉ e trước chén chàng đau xót,
Không dám buồn thương khóc biệt ly.

Nâng chén ngọc, cản người đi.
Rót qua mời lại xót chia ly.
Uống cho đến lúc em say đã,
Để lúc chàng đi chẳng biết gì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Tủng » Giá cô thiên