23/10/2021 22:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Đậu thất
送竇七

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2014 10:14

 

Nguyên tác

清江月色傍林秋,
波上熒熒望一舟。
鄂渚輕帆須早發,
江邊明月為君留。

Phiên âm

Thanh giang nguyệt sắc bạng lâm thu,
Ba thượng huỳnh huỳnh vọng nhất chu.
Ngạc chử[1] khinh phàm tu tảo phát,
Giang biên minh nguyệt vị quân lưu.

Dịch nghĩa

Sông trong, trăng sáng bên rừng thu,
Thấy con thuyền ngời sáng trên sóng.
Cánh buồm nhẹ đã sớm rời cù lao Ngạc,
Chỉ còn vầng trăng sáng bên bờ sông là còn mãi với ông.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên rừng thu, sông trong, trăng sáng
Thấy con thuyền trên sóng lung linh
Cánh buồm bến Ngạc khuất hình
Bên sông trăng sáng vị tình theo ông
[1] Tên cù lao trên sông Trường Giang trong địa phận huyện Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Tống Đậu thất