19/01/2021 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sứ Giao Châu tác
使交州作

Tác giả: Trương Lập Đạo - 張立道

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 14/10/2018 06:58

 

Nguyên tác

遙望蒼煙鎖暮霞,
市朝人遠隔喧嘩。
孤虛庭院無多所,
盛茂園林隻一家。
南注雄津天漢水,
東開高樹木棉花。
安南雖小文章在,
未可輕談井底蛙。

Phiên âm

Dao vọng thương yên toả mộ hà,
Thị triêu nhân viễn cách huyên hoa.
Cô hư đình viện vô đa sở,
Thịnh mậu viên lâm chích nhất gia.
Nam chú hùng tân Thiên Hán thuỷ,
Đông khai cao thụ mộc miên hoa.
An Nam tuy tiểu văn chương tại,
Vị khả khinh đàm tỉnh để oa.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Ngắm cảnh trời hôm khói mịt mờ,
Xa nơi thành thị đỡ huyên hoa.
Quạnh hiu đình viện không bao sở,
Tươi tốt vuờn cây chỉ một nhà.
Thiên Hán bến nam tuôn mạch nước,
Mộc miên cây lớn trổ cành hoa.
An Nam tuy nhỏ văn chương thịnh,
Ếch giếng, khuyên đừng chế giễu ngoa.
Bài thơ này làm trong thời gian tác giả sang sứ nước ta dưới thời vua Trần Nhân Tông, được chép trong An Nam chí lược. Tiêu đề do ở đây tạm đặt.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Lập Đạo » Sứ Giao Châu tác