29/05/2022 15:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viếng chùa Linh Sơn

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 08:55

 

Vạch gai tìm lại dấu chân nhân
Ráng đọng chiều vương lớp bụi trần
Con suối ngày xưa doanh điện Phật
Luồn gai hoà xuống xóm ngư dân
12-1989

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Viếng chùa Linh Sơn