30/01/2023 21:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/11/2015 18:21

 

Tiếng rao đêm mênh mông Hà Nội
Một tuổi thơ đầy ắp sông Hồng
Thân dầu dãi phong trần lặn lội
Tóc bạc phơ về lại Thăng Long

Hơi thở sâu thâm trầm thành phố
Hồn mái xưa tường cũ rêu phong
Ánh lạnh tanh nêông đại lộ
Tiếng rao đêm ngõ nhỏ muôn trùng

Tự thuở xa nào
               khắc khoải tàn đông
Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Nhớ