25/07/2021 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ biệt ly kỳ 1
古別離其一

Tác giả: Thi Kiên Ngô - 施肩吾

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/12/2006 16:04

 

Nguyên tác

古人謾歌西飛燕,
十年不見狂夫面。
三更風作切夢刀,
萬轉愁成系腸線。
所嗟不及牛女星,
一年一度得相見。

Phiên âm

Cổ nhân man ca tây phi yến,
Thập niên bất kiến cuồng phu diện.
Tam canh phong tác thiết mộng đao,
Vạn chuyển sầu thành hệ trường tuyến.
Sở ta bất cập Ngưu Nữ tinh,
Nhất niên nhất độ đắc tương kiến.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người xưa ca man tây phi yến
Mười năm không thấy mặt chồng điên
Ba canh gió như đao cắt mộng
Ruột gan thắt chặt vạn sầu chuyển
Không bằng Chức Nữ Ngưu Lang
Hàng năm lại thấy dung nhan một lần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Kiên Ngô » Cổ biệt ly kỳ 1