27/05/2024 03:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những dấu chân nho nhỏ

Tác giả: Phạm Hổ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2017 19:38

 

Giày đứt chưa nối kịp
Tin gấp phải chạy liền
Thấp cao cái lượn dốc
Bóng nhỏ nhoà trong đêm

Súng địch nổ như điên
Súng ta càng quyết liệt
Căm giặc, sóng gào to
Thù giặc, dương thôi hát

Chân nhỏ bay trên cát
Bờ bụi chẳng thèm nhìn
Lòng đang lo thắng giặc
Ma quái cũng xem khinh

Đơn vị nhận được tin
Súng dời ngay vị trí
Bóng nhỏ vút chạy luôn
Chân “Kim Đồng” không nghỉ

        *

Ngày hôm sau thức dậy
Các trận địa giữ nguyên
Những dấu chân nho nhỏ
Dũng cảm và thân quen

Trên cát, chiến sĩ nhìn
Đường dây không thể đứt
Nghe yên thêm xóm làng
Trong dấu chân mải miết...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hổ » Những dấu chân nho nhỏ