29/10/2020 21:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chống hạn

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2008 18:09

 

Đất nẻ, hồ ao đáy cạn trơ
Cây vườn sém lửa nắng ban trưa
Tiếng bơm khuya vẫn vang đồng bãi
Dội nước làm mưa cứu lúa khô
1976

Nguồn: Đường về quê mẹ, NXB Tác phẩm mới, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Chống hạn