27/10/2021 21:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi khóc

Tác giả: Quách Thoại - Đoàn Thoại

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2020 22:23

 

Ôi! con người thế kỷ ở trong tôi
Đã cất xong ngôi mộ cạnh hòn đồi
Mà thiên đàng hiển hiện ngự trên ngôi
Cho nên tôi khóc, tôi khóc hoài không thôi.
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Thoại » Tôi khóc