18/01/2021 01:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triều hội
朝會

Tác giả: Lê Tắc - 黎崱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/11/2018 15:16

 

Nguyên tác

萬國衣冠擁建章,
黃金滿袖帶天香。
祥開黃道乾坤闊,
瑞拱紅雲日月光。
聖壽鬆椿元不老,
臣心葵藿自難忘。
隻今舉似封人祝,
曆世堯仁寶運長。

Phiên âm

Vạn quốc y quan ủng kiến chương,
Hoàng kim mãn tụ đới thiên hương.
Tường khai hoàng đạo càn khôn khoát,
Thuỵ củng hồng vân nhật nguyệt quang.
Thánh thọ tùng xuân nguyên bất lão,
Thần tâm quỳ hoắc tự nan vương (vong).
Chích kim cử tự phong nhân[1] chúc,
Lịch thế Nghiêu nhân bảo vận trường.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Muôn nước y quan vẻ sáng ngời,
Vàng thêu tay áo quyện hương trời.
Ngày lành hoàng đạo kiền khôn mở,
Điềm tốt hồng vân nhật nguyệt soi.
Trường thọ tùng xuân mừng tuổi chúa,
Hướng dương quỳ hoắc giữ lòng tôi.
Hôm nay dõi gót phong nhân chúc,
Đức sánh Đường Nghiêu trị nối đời.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Phong nhân là một chức quan coi giữ bờ cõi. Xưa vua Đường Nghiêu đi tuần thú đến Thái Hoa, quan phong nhân ở đó chúc vua được đa nam, đa phú, và đa thọ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tắc » Triều hội