26/10/2021 03:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài thơ tựa
序诗

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2009 05:13

 

Nguyên tác

我是个无产阶级者:
因为我除个赤条条的我外,
什么私有财产也没有。
《女神》是我自己产生出来的,
或许可以说是我的私有,
但是,我愿意成个共产主义者,
所以我把她公开了。
  
《女神》哟!
你去,去寻那与我的振动数相同的人;
你去,去寻那与我的燃烧点相等的人。
你去,去在我可爱的青年的兄弟姊妹胸中,
把他们的心弦拨动,
把他们的智光点燃吧!

Bản dịch của Phan Văn Các

Tôi là người vô sản:
Bởi vì tôi, ngoài cái tôi đỏ hỏn
Của cải riêng tây chẳng có gì
Có chăng “Nữ thần” đây do tôi sinh sản
Gọi được là tư hữu của tôi
Nhưng tôi muốn thành người cộng sản
Nên tôi đem nàng ra công khai

“Nữ thần” ơi!
Nàng hãy đi, tìm những người số-rung-động như ta
Nàng hãy đi, tìm những người điểm-thiêu-đốt bằng ta
Nàng hãy đi, vào trái tim những anh chị em ta đáng yêu, tuổi trẻ
Rung lên trong họ phím tơ lòng
Và thắp lên ánh hồng trí tuệ!
Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Bài thơ tựa