11/04/2021 20:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chinh nhân ca
征人歌

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2014 13:38

 

Nguyên tác

胡風凍合鷿鵜泉,
牧馬千群逐曖川。
塞外征人無盡日,
年年移帳雪中天。

Phiên âm

Hồ phong đống hợp Tịch Đề tuyền,
Mục mã thiên quần trục Ái xuyên.
Tái ngoại chinh nhân vô tận nhật,
Niên niên di trướng tuyết trung thiên.

Dịch nghĩa

Gió xứ Hồ làm suối Tịch Đề đóng băng,
Ngàn kỵ binh dân du mục đóng dọc theo sông Ái.
Nơi biên ải chiến sĩ trấn đóng không có ngày về,
Mỗi năm mùa đông tuyết đổ phải di chuyển lều trại.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối Tịch Đề gió Hồ đông lại
Kỵ binh Hồ sông Ái đóng dài
Lính biên ải trú muôn đời
Hàng năm mùa tuyết phải dời trại luôn
Tựa đề có bản chép là "Noãn xuyên" 暖川. Suối Tịch Đề và sông Ái đều ở biên thuỳ phía bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Chinh nhân ca