10/06/2023 05:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoá sinh trường tại

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/08/2022 08:59

 

Trời hoá sinh ta suốt trăm năm
Cây đa bến cũ hoá sông rằm
Ngược dòng định mệnh lên cao thấu,
gặp thảo hoa hương chốn vạn năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Hoá sinh trường tại