29/05/2022 16:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghe lời bà ru

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 23:29

 

Ớt cay mà mấy ai chê
Chanh chua đến vậy, kẻ mê đến thừa.
Vả tuy chát ít bạn chừa
Khổ qua tuy đắng, người ưa thì nhiều.
Bà ru ngắn ngủi có nhiêu
Lại bay theo ngọn gió chiều lan xa...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Nghe lời bà ru