11/04/2021 18:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề ảnh

Tác giả: Bích Khê - Lê Quang Lương

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2015 21:34

 

Mái tóc hề bóng rừng
Lông mi hề nhung láy
Tình hoài hề gió xuân
Thi tài hề mạch chảy
Nguồn: Tinh hoa (thơ), BÍch Khê, NXB Hội nhà văn, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Khê » Đề ảnh