06/05/2021 13:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời mưa gió rét đùng đùng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 08/05/2008 01:18

 

Trời mưa gió rét đùng đùng
Bố con ông Nùng đi gánh phân trâu
Gánh về trồng bí trồng bầu
Trồng ngô, trồng lúa, trồng rau, trồng cà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trời mưa gió rét đùng đùng