28/01/2022 16:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trấn Vũ quán

Tác giả: Đặng Trần Vĩ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2015 14:24

 

Phiên âm

Thiên cổ Long Biên vượng khí tồn,
Thặng lưu bảo sát toạ Thiên Tôn.
Kỷ hồi tang hải kinh trần mộng,
Trường đắc phong vân hộ pháp môn.
Thần kiếm tinh lưu ba thượng hạ,
Hàn chung sương lạc nhật hoàng hôn.
Tích kim hưng phế vô cùng sự,
Nhất thuỷ hồng cừ tiếu bất ngôn".

Bản dịch của Tiên Đàm Nguyễn Tường Phượng

Vượng khí Long Biên vẫn hãy còn
Đài cao ngồi ngự đức Thiên Tôn
Mấy hồi dâu bể kinh trần mộng
Còn mãi gió mây chốn pháp môn
Bóng kiếm lóng trên làn song bạc
Chuông chiều, sương xuống buổi hoàng hôn
Đến nay còn, mất bao nhiêu việc
Một đoá sen cười chẳng phát ngôn...
Bài thơ này hiện còn lưu giữ ở bái đường ngôi đền Quán Thánh, Hà Nội.

Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Trần Vĩ » Đề Trấn Vũ quán