19/01/2021 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi vị thần bí ẩn
Неведомому богу

Tác giả: Aleksandr Blok - Александр Блок

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 26/03/2008 18:56

 

Nguyên tác

Не ты ли душу оживишь?
Не ты ли ей откроешь тайны?
Не ты ли песни окрылишь,
Что так безумны, так случайны?..

О, верь! Я жизнь тебе отдам,
Когда бессчастному поэту
Откроешь двери в новый храм,
Укажешь путь из мрака к свету!..

Не ты ли в дальнюю страну,
В страну неведомую ныне,
Введешь меня - я вдаль взгляну
И вскрикну: "Бог! Конец пустыне!"

Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Có phải ngươi làm sống lại tâm linh?
Có phải ngươi mở ra đIều bí mật?
Có phải ngươi tìm ra những bài hát
Những bài ca thật điên dại, vô tình?..

Hãy tin rằng cuộc đời ta trao ngươi
Khi nhà thơ không có gì đặc biệt
Ngươi mở cửa vào ngôi đền mới biết
Chỉ ra đường đến ánh sáng cuộc đời.

Có phải ngươi về xứ sở xa xăm
Về xứ sở lúc này chưa biết được
Ngươi dẫn ta vào, ta ngước mắt nhìn
Và kêu lên: “Trời! Không còn sa mạc!”
22-9-1899

Trích từ 100 bài thơ Aleksandr Blok.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Blok » Gửi vị thần bí ẩn