13/04/2021 08:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt mệnh thi
絕命詩

Tác giả: Văn Thiên Tường - 文天祥

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2014 14:36

 

Nguyên tác

孔曰成仁,
孟曰取義。
惟其義盡,
所以仁至。
讀聖賢書,
所學何事?
而今而後,
庶幾無愧。

Phiên âm

Khổng viết thành nhân,
Mạnh viết thủ nghĩa.
Duy kỳ nghĩa tận,
Sở dĩ nhân chí.
Độc thánh hiền thư,
Sở học hà sự?
Nhi kim nhi hậu,
Thứ kỷ vô quý.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Khổng nói thành nhân,
Mạnh nói giữ nghĩa.
Cbỉ khi nghĩa trọn,
Mới là nhân tới.
Đọc sách thánh hiền,
Là học điều ấy.
So sau so trước,
Ngõ hầu không thẹn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Thiên Tường » Tuyệt mệnh thi