13/04/2021 01:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngu mỹ nhân kỳ 1
虞美人其一

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 12:41

 

Nguyên tác

春花秋月何時了,
往事知多少。
小樓昨夜又東風,
故國不堪回首月明中。

雕欄玉砌應猶在,
只有朱顏改。
問君能有幾多愁,
恰似一江春水向東流。

Phiên âm

Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu,
Vãng sự tri đa thiểu.
Tiểu lâu tạc dạ hựu đông phong,
Cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung.

Điêu lan ngọc xế ưng do tại,
Chỉ hữu chu nhan cải.
Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu,
Cáp tự nhất giang xuân thuỷ hướng đông lưu.

Dịch nghĩa

Những cảnh đẹp hoa xuân, trăng thu bao giờ mới hết?
Dĩ vãng đã qua bao nhiêu chuyện.
Ngoài gác nhỏ đêm qua gió đông lại thổi,
Chẳng kham ngoảnh đầu nhìn lại cố quốc dưới ánh trăng sáng.

Thềm son bệ ngọc có lẽ vẫn còn y nguyên đó,
Chỉ có mặt người là đã thay đổi (già đi).
Hỏi lòng chàng có thể có được bao nhiêu sầu?
(Đáp rằng) đầy như một dòng sông xuân chảy hướng về đông.

Bản dịch của Diệu Nguyên

Xuân hoa thu nguyệt tự bao giờ?
Chuyện xưa biết được bấy nhiêu
Gác nhỏ đêm qua đông lại đến
Trăng sáng quay đầu nhớ cố hương

Điêu lan ngọc thế vẫn còn đây
Chỉ tại người xưa đã không còn
Hỏi quân vương sầu bao nhiêu nỗi ?
Tựa dòng xuân chảy nước về Đông.
Điêu lan ngọc thế: Điêu: Trạm khắc, Lan: Lan can, Ngọc: ngọc thạch, Thế: bậc thềm, ở đây ý nói là lan can trạm trổ tinh xảo, bậc đá lát bằng ngọc thạch quý giá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Ngu mỹ nhân kỳ 1