07/03/2021 09:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật vãng điền
夏日往田

Tác giả: Doãn Khuê - 尹奎

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2020 16:39

 

Nguyên tác

夏禾黃熟連天腳,
田伴農夫大小來。
辛苦至今倉廩食,
為民父母亦寬懷。

Phiên âm

Hạ hoà hoàng thục liên thiên cước,
Điền bạn nông phu đại tiểu lai.
Tân khổ chí kim thương lẫm thực,
Vi dân phụ mẫu diệc khoan hoài!

Dịch nghĩa

Lúa hè chín vàng tiếp đến chân trời
Nhà nông lớn bé kéo nhau ra ruộng
Họ vất vả về việc chăm lo, tới nay thóc đầy cót
Làm cha mẹ của dân trong lòng cũng thấy phấn khởi
Nguồn: Doãn Đoan Trinh, Doãn Tam Hoè, Doãn Khuê: Lập đức Lập công Lập ngôn trọn vẹn, NXB Văn học, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Doãn Khuê » Hạ nhật vãng điền