09/02/2023 07:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương nhau

Tác giả: Bùi Kim Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2015 08:30

 

Thương nhau chín bỏ làm mười
Không thương nhau nữa nói lời chát chua
Cau xanh mấy nắng thì vừa
Vôi nồng mấy độ thì ưa miệng người

Ăn trầu thì phải đỏ môi
Mới hay ăn ở nửa đời nhạt tênh
Ngồi lệch lại sợ đò vênh
Đắm đò tan bến lềnh phềnh cò con

Thương nhau thì tiếng cười giòn
Không thương nhau nữa bồ hòn ngậm vui
Cái ngủ mày ngủ cho rồi
Để mẹ quẳng gánh lo đời xuống sông
Nguồn: Lục bát (tuyển tập thơ), Bùi Kim Anh, Knxb

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Kim Anh » Thương nhau