28/01/2022 09:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 01
禱白馬祠回後感作其一

Tác giả: Đoàn Thị Điểm - 段氏點

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 12:31

 

Nguyên tác

催愁天外落罡風,
吹斷情緣一醉中。
綠野未堪宵俗慮,
彩鸞畢竟負奇逢。
同心羅帯猶香味,
細語紗厨宛玉容。
桃峒蓬牕今萬里,
此生何處又相從。

Phiên âm

Thôi sầu thiên ngoại lạc cương phong,
Xuy đoạn tình duyên nhất tuý trung.
Lục dã vị kham tiêu tục lự,
Thái loan tất cánh phụ kỳ phùng.
Đồng tâm la đới do hương vị,
Tế ngữ sa trù uyển ngọc dung.
Đào động bồng song kim vạn lý,
Thử sinh hà xứ hựu tương tòng.

Bản dịch của Trần Văn Giáp

Cơn buồn bã ngoài trời gió dục
Dứt tơ tình trong lúc la đà
Lòng trần còn nặng vì hoa
Duyên tiên may mắn sao mà dở dang
Dải đồng còn đượm mùi hương
Cửa không còn bóng Kiều nương ra vào
Song sa, xa cách động Đào
Kiếp này biết có nơi nào gặp nhau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Điểm » Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 01