01/04/2023 09:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộ bàng lão nhân
路旁老人

Tác giả: Cảnh Vi - 耿湋

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2011 03:04

 

Nguyên tác

老人獨坐倚官樹,
欲語潸然淚便垂。
陌上歸心無產業,
城邊戰骨有親知。
餘生上在艱難日,
長路多逢輕薄兒。
綠水青山雖自舊,
如今貧後復何為。

Phiên âm

Lão nhân độc toạ ỷ quan thụ,
Dục ngữ san nhiên lệ tiện thuỳ.
Mạch thượng quy tâm vô sản nghiệp,
Thành biên chiến cốt hữu thân tri.
Dư sinh thượng tại gian nan nhật,
Trường lộ đa phùng khinh bạc nhi.
Lục thuỷ thanh sơn tuy tự cựu,
Như kim bần hậu phục hà vi?

Bản dịch của Lê Quang Trường

Lão già lặng lẽ dựa cây quan,
Muốn nói mà sao lệ ứa tràn.
Trên lối lòng quê, không sản nghiệp,
Bên thành xương trắng, chẳng người thân.
Kiếp thừa sống giữa ngày gian khó,
Đường thẳm gặp chi kẻ phụ phàng.
Nước biếc non xanh tuy vẫn thế
Mà nay nghèo khổ biết sao đang?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cảnh Vi » Lộ bàng lão nhân