01/06/2023 09:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 082
山居百詠其八十二

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 14:53

 

Nguyên tác

山居知識異常倫,
明鏡當臺辨驗人。
妍醜難瞞都照出,
本來明鏡絕疏親。

Phiên âm

Sơn cư tri thức dị thường luân,
Minh kính đương đài biện nghiệm nhân.
Nghiên xú nan man đô chiếu xuất,
Bản lai minh kính tuyệt sơ thân.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi quen biết chẳng ngại ngần,
Gương sáng đài cao nghiệm lựa nhân.
Tốt xấu khó che đều rọi suốt,
Xưa nay gương sáng chẳng sơ thân.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 082