31/05/2023 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chẳng gì để lại

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/08/2022 11:12

 

Cột mốc cuộc đời cắm lệch
Đứng bóng không tròn dáng quê
Chẳng gì để lai cho nhau nữa
Nói chi bến cũ trăng thề.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Chẳng gì để lại