03/12/2021 15:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chính sách đề vịnh chi 04
正冊題詠之四

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2005 02:10

 

Nguyên tác

富貴又何為?
襁褓之間父母違;
轉眼弔斜暉,
湘江水逝楚雲飛。

Phiên âm

Phú quý hựu hà vi?
Cưỡng bảo chi gian phụ mẫu vi;
Chuyển nhãn điếu tà huy,
Tương giang thuỷ thệ Sở vân phi.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Giàu sang cũng thế thôi.
Từ bé mẹ cha bỏ đi rồi.
Nhìn bóng chiều ngậm ngùi,
Sông Tương nước chảy mây Sở trôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Chính sách đề vịnh chi 04