25/10/2021 21:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngồi buồn thương mẹ nhớ cha

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2015 17:53

 

Ngồi buồn thương mẹ nhớ cha,
Gối loan ai đỡ, kỷ trà ai nưng.
- Mẹ già trao lại anh trai,
Phận em là gái một hai theo chồng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ngồi buồn thương mẹ nhớ cha