19/01/2022 11:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Minh Phi khúc kỳ 1
明妃曲其一

Tác giả: Xà Tường - 佘翔

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 20:31

 

Nguyên tác

燕支一望白雲秋,
馬上紅顔雙淚流。
雁自南飛人北去,
琵琶不解漢宫愁。

Phiên âm

Yên Chi[1] nhất vọng bạch vân thu,
Mã thượng hồng nhan song lệ lưu.
Nhạn tự nam phi nhân bắc khứ,
Tỳ bà bất giải Hán cung sầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Yên Chi mây trắng thu sang,
Má hồng lưng ngựa hai hàng lệ đau.
Nhạn nam người bắc vì đâu,
Tì bà không dứt nỗi sầu Hán cung.
[1] Núi Yên Chi 燕支, hay 焉支, 胭脂, thuộc dãy Kỳ Liên sơn 祁連山, nằm phía tây bắc tỉnh Cam Túc, giữa Lương Châu và Cam Châu cũ trên hành lang Hà Tây 河西走廊, có địa thế trọng yếu, nơi tranh chấp giữa Hung Nô và người Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xà Tường » Minh Phi khúc kỳ 1