18/10/2021 23:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là con gái kẻ Đằng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2015 15:34

 

Em là con gái kẻ Đằng[1],
Bên Tề, bên Sở, biết rằng theo ai?
Khảo dị:
Em là con gái nước Đằng,
Bên Tề, bên Sở biết rằng chờ ai?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Là nước rất nhỏ thời Xuân Thu - Chiến Quốc. Nước Tề và nước Sở là những nước lớn ở hai bên nước Đằng. Có thể lời này nói bóng gió người hai vợ hoặc người con gái bị hai người ép hỏi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là con gái kẻ Đằng