08/12/2021 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mười bảy ta ơi!

Tác giả: Nguyễn Vân Thiên

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2016 06:38

 

Đâu rồi Mười Bảy của tôi
Lối hoa dắt bướm lên đồi rong chơi
Mười Bảy, Mười Bảy yêu ơi!
Sao xưa trời cũ gọi lời Thiên thanh

Đâu rồi Mười Bảy của anh
Lang thang dế hát tình xanh cỏ mềm
Đâu rồi Mười Bảy của em
Lụa trăng giỡn bóng bên thềm Hoàng hoa

Mười Bảy, Mười Bảy của ta
Sông mưa thuyền giấy biết là về đâu
Thơ tình lem mực đôi câu
Hoa khô rưng nhớ tình đầu ngút xa

Tìm nhau, hỏi gốc phượng già
Đâu rồi Mười Bảy của ta, đâu rồi?!?!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vân Thiên » Mười bảy ta ơi!