20/09/2020 14:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỡi cô yếm thắm bùa đeo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 22:54

 

Hỡi cô yếm thắm bùa đeo,
Chồng cô, cô bỏ cô theo chồng người.
Khảo dị:
Hỡi cô mặc yếm cổ chèo,
Chồng cô, cô bỏ cô theo chồng người.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỡi cô yếm thắm bùa đeo