01/03/2021 02:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa lâm râm ướt đầm lá hẹ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/06/2019 08:30

 

Mưa lâm râm ướt đầm lá hẹ,
Tôi thương một người có mẹ, có cha.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mưa lâm râm ướt đầm lá hẹ