29/09/2021 06:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh minh cảm thương
清明感傷

Tác giả: Đới Phục Cổ - 戴復古

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 15:04

 

Nguyên tác

一笠戴春雨,
愁來不可遮。
清明思上塚,
昨夜夢還家。
歸興隨流水,
傷心對落花。
晉原松下淚,
沾灑楚天涯。

Phiên âm

Nhất lạp đới xuân vũ,
Sầu lai bất khả già.
Thanh minh tư thượng trủng,
Tạc dạ mộng hoàn gia.
Quy hứng tuỳ lưu thuỷ,
Thương tâm đối lạc hoa.
Tấn nguyên tùng hạ lệ,
Triêm sái Sở thiên nha.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nón lá đội mưa xuân
Không ngăn được nỗi sầu
Thanh minh nhớ mồ mã
Về nhà mộng đêm rồi
Đau buồn nhìn hoa rụng
Gửi nhớ dòng nước trôi
Lệ cội tùng đồng Tấn
Rưới đến Sở xa xôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Phục Cổ » Thanh minh cảm thương