06/07/2020 17:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỡi anh đi đường cái quan (IV)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 11:28

 

Hỡi anh đi đường cái quan,
Xin anh đứng lại em than vài lời:
Đi đâu vội mấy, anh ơi!
Cái quần, cái áo như người nhà ta.
Cái ô em để trong nhà,
Khen ai mở khoá đưa ra cho chàng.
Khảo dị:
Hỡi anh mà đi ô thâm,
Ô nhiễu, ô vóc, hay lầm ô em?
Ô em, em để trong nhà,
Khen ai mở khoá đưa ra cho chàng?
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỡi anh đi đường cái quan (IV)