13/06/2021 07:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng xuân từ kỳ 3
春望詞其三

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2006 18:05

 

Nguyên tác

風花日將老,
佳期猶渺渺。
不結同心人,
空結同心草。

Phiên âm

Phong hoa nhật tương lão,
Giai kỳ do diểu diểu.
Bất kết đồng tâm nhân,
Không kết đồng tâm thảo.

Dịch nghĩa

Ngày tháng gió thổi khiến hoa tàn tạ,
Thời kỳ tươi đẹp xa xôi mịt mù.
Không có người để kết tình,
Vu vơ kết cỏ đồng tâm.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Gió thổi hoa ngày một héo bầm,
Thời kỳ tươi đẹp vẫn mờ câm.
Đã không kết bạn chung lòng được,
Thì kết hão cùng cỏ đồng tâm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Vọng xuân từ kỳ 3