18/01/2021 18:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tang Lạc châu
桑落洲

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 19:34

 

Nguyên tác

九江寒露夕,
微浪北風生。
浦嶼漁人火,
蒹葭鳧雁聲。
頹雲晦廬嶽,
微鼓辨湓城。
遠憶天邊弟,
曾從此路行。

Phiên âm

Cửu Giang hàn lộ tịch,
Vi lãng bắc phong sinh.
Phố tự ngư nhân hoả,
Kiêm gia phù nhạn thanh.
Đồi vân hối Lư nhạc,
Vi cổ biến Bồn Thành.
Viễn ức thiên biên đệ,
Tằng tòng thử lộ hành.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đêm Cửu Giang móc rơi lạnh ngắt
Sóng lăn tăn gió bấc nổi lên
Lửa chài bến, đảo lênh đênh
Kêu vang lau lách, nhạn cùng le le
Núi Lư che trong mây sụt lở
Tiếng trống canh trăn trở Bồn Thành
Nhớ em ngoài chốn mây xanh
Đã từng qua lại cùng anh đất này

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Tang Lạc châu