28/05/2022 18:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang tự tình du
江寺晴遊

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2012 14:49

 

Nguyên tác

黃花秋色一天晴,
江寺招邀散步行。
近水樓高鍾影細,
迎曦道潔履塵輕。
五年遊子前番況,
七袞高僧此夜情。
一揖若將辭信宿,
推敲未許定關扃。

Phiên âm

Hoàng hoa thu sắc nhất thiên tình,
Giang tự chiêu yêu tản bộ hành.
Cận thuỷ lâu cao chung ảnh tế,
Nghênh hy đạo khiết lý trần khinh.
Ngũ niên du tử tiền phiên huống,
Thất cổn cao tăng thử dạ tình.
Nhất ấp nhược tương từ tín túc,
Thôi xao vị hứa định quan quynh.

Dịch nghĩa

Sắc thu, hoa vàng, một ngày tạnh ráo
Dắt díu dạo bước trước chùa bên sông
Tầng lầu cao bên mé nước, nho nhỏ bóng chuông
Trên đường sạch đón nắng mai, nhẹ nhàng bụi dép
Là kẻ du tử đã năm năm, nhớ cảnh huống ngày trước
Với vị cao tăng tuổi bảy chục, ghi mối tình đêm nay
Vái chào dường muốn ngỏ lời từ biệt nơi chi thiết
Gọt giũa vần thơ còn chưa chịu đóng cửa

Bản dịch của Thạch Can

Trời thu tạnh ráo cúc đơm bông
Dắt díu bên chùa cạnh mé sông
Gần nước, lầu cao chuông nhỏ nhỏ
Nắng mai đường sạch bước ung dung
Năm năm du tử đời luân lạc
Bảy chục cao tăng nghĩa thuỷ chung
Tay chắp muốn chào từ tạm biệt
Vần thơ còn dở, cửa then song
Nguồn:
1. Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm (quyển I), NXB Khoa học xã hội, 1978
2. Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 18

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Giang tự tình du