13/08/2020 22:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quái thạch
怪石

Tác giả: Hoàng Thứ - 黃庶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2013 06:39

 

Nguyên tác

山阿有人著薜荔,
廷下縛虎眠莓苔。
手摩心語知許事,
曾見漢唐池館來。

Phiên âm

Sơn a[1] hữu nhân trước bệ lệ[2],
Đình hạ phược hổ[3] miên môi đài.
Thủ ma[4] tâm ngữ tri hứa sự,
Tằng kiến hán đường trì quán lai.

Dịch nghĩa

Núi ơi, có người khoác bệ lệ,
Dưới sân, con hổ trói ngủ trong bụi mâm sôi.
Xoa tay vào biết lòng nó nói gì,
Nó từng thấy áo quan từ Hán Đường đến nay.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bệ lệ có người khoác núi ơi,
Hổ nằm trói giữa bụi mâm xôi.
Tay xoa biết được lòng đang nói,
Áo quan Hán Đường thấy cả rồi.
Bài này tuyển từ Phạt đàn tập quyển thượng, bản Tứ khố toàn thư. Tác giả dùng hình dáng lạ lùng của tác giả để mô tả nội tâm đặc biệt của mình, chứa đầy cảm giác thần bí. Trần Diễn có bình rằng: “cách suy nghĩ cũng lạ, vượt qua Lư Đồng, Lý Hạ” (Tống thi tinh hoa lục).

[1] Cửu ca, Sơn quỷ của Khuất Nguyên 屈原: “Bị bệ lệ hề đới nữ la” 被薜荔兮帶女羅 (Khoác bệ lệ hề mang nữ la).
[2] Một thứ cây mọc từng bụi, thường xanh, lá dùng làm phấn thoa. Bệ lệ sau còn chỉ áo quần người ở ẩn.
[3] Ý nói hòn đá có dáng như con hổ, nằm trong bụi mâm xôi, nên gọi là hổ bị trói.
[4] Dùng bàn tay xoa vào hòn đá dáng lạ, như nghe thấy điều đá muốn nói.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Thứ » Quái thạch