05/02/2023 08:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhàn vịnh kỳ 09
間詠其九

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2020 17:30

 

Nguyên tác

才學難同曠世賢,
濫叨金馬玉堂仙。
苦吟獨笑詩無力,
破悶須知酒有權。
憶友常懷青嶺外,
思親長在白雲邊。
閒未養得吾之氣,
不怍人兮不愧天。

Phiên âm

Tài học nan đồng khoáng thế hiền,
Lạm thao Kim Mã[1], Ngọc Đường[2] tiên.
Khổ ngâm độc tiếu thi vô lực,
Phá muộn tu tri tửu hữu quyền.
Ức hữu thường hoài thanh lĩnh ngoại,
Tư thân trường tại bạch vân biên.
Nhàn vị dưỡng đắc ngô chi khí,
Bất tạc nhân hề bất quý thiên.

Dịch nghĩa

Tài học khó cùng bằng với các bậc hiền tài trên đời,
Mà lạm được làm tiên nơi Kim Mã, Ngọc Đường.
Ngâm nga mãi, cười một mình, thấy thơ vô lực,
Giải phiền, mới biết rượu có quyền năng.
Nhớ bạn giãi lòng qua ngọn núi xanh,
Nghĩ tới mẹ cha, ngóng lên trời mây trắng.
Nhàn hạ không làm giàu thêm chí khí của ta,
Không tủi với người, mà cũng chẳng thẹn với trời!

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Tài học khôn so các bậc hiền,
Ngọc Đường, Kim Mã lạm làm tiên.
Ngâm nga cười khẩy thơ vô lực,
Khuây khoả mới hay rượu có quyền.
Nhớ bạn giãi lòng xanh núi ngoại,
Thương cha nhớ mẹ trắng mây biên.
Rỗi nhàn không dưỡng cho nhân khí,
Chẳng hổ với người thẹn với thiên.
Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005
[1] Đời Hán, trước cửa cung Vị Ương có một con ngựa lớn bằng đồng nên gọi là Kim Mã môn. Các quan Hàn lâm khi đi vào chầu vua thường chực ở đó.
[2] Chỉ Hàn lâm viện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Nhàn vịnh kỳ 09