30/10/2020 08:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách Nhạn Môn tác
客雁門作

Tác giả: Khuất Đại Quân - 屈大均

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 22:19

 

Nguyên tác

一年作客傍滹沱,
聽盡哀笳出塞歌。
白髮不驚明鏡滿,
秋霜只怨雁門多。

Phiên âm

Nhất niên tác khách bạng Hô Đà[1],
Thính tận ai già “Xuất tái” ca.
Bạch phát bất kinh minh kính mãn[2],
Thu sương chỉ oán nhạn môn đa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sông Hô Đà một năm qua làm khách
Nghe khèn Hồ bài "Xuất tái" bi thương
Có sợ chi gương trong đầy tóc trắng
Chỉ hận vì nhiều nhạn dưới thu sương
[1] Tức sông Hô Đà, phát nguyên ở núi Thái Huy, huyện Phồn Trĩ, tỉnh Sơn Tây, chảy quanh Nhạn Môn quan.
[2] Ý nói mùa thu chim nhạn bay về nam nhiều, nhưng tác giả không như chim nhạn xuôi nam được nên càng nhớ quê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Đại Quân » Khách Nhạn Môn tác