23/10/2021 06:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Lý thường thị Dịch kỳ 1
哭李常侍嶧其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/05/2015 23:02

 

Nguyên tác

一代風流盡,
修文地下深。
斯人不重見,
將老失知音。
短日行梅嶺,
寒山落桂林。
長安若個伴,
猶想映貂金。

Phiên âm

Nhất đại phong lưu tận,
Tu văn địa hạ thâm.
Tư nhân bất trùng kiến,
Tương lão thất tri âm.
Đoản nhật hành mai lĩnh,
Hàn sơn lạc quế lâm.
Trường An nhược cá bạn,
Do tường ánh điêu kim (câm).

Dịch nghĩa

Thôi hết một đời phong lưu,
Sửa văn dưới đất sâu.
Người này đã không còn gặp nữa,
Về già mất kẻ hiểu mình.
Ngày ngắn đi trên đồi mai,
Núi lạnh lạc trong rừng quế.
Nếu có một người bạn nơi Trường An,
Cứ vẫn còn tưởng người đội mũ điêu vàng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đời phong lưu thôi hết,
Soạn văn dưới đất sâu.
Người này sao gặp lại,
Về già thiếu bạn bầu.
Đồi mai dạo ngày ngắn,
Rừng quế lạc núi cao.
Trường An nếu có bạn,
Vẫn tưởng sáng mũ điêu.
(Năm 768)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khốc Lý thường thị Dịch kỳ 1